Rødøy - båter med nr 277 - 282 (A)

N 278 R - Mkr HAVBRIS

Eier: Harald Hansen, 8199 Myken. MR: 1971.

Ikke lenger nevnt i registeret i Rødøy - registeret 1976.