Rødøy - båter med nr 289 - 294 (A)

N 290 R - Må Måken

Eier: Edgar Lunheim, 8199 Myken. MR: 1971/

Dette nr er ikke nevnt i registeret for året 1973.