Rødøy - båter med nr 308 - 314 (B)

Båtene

N 308 R

Må Kilagutten

Eier: Einar Aga, 8186 Tjongsfjorden.
MR 1971/
1973 er denne båten tatt ut og nr er ledig.
MR 1976: ledig nr/

.

N 309 R

Må Tøffen

Eier: Alsing Svartis med flere, 8187 Reppasjøen.
Båten er kommet til fra 1973 - nr ledig 1971.
MR: 1973/1976/

.

N 310 R

Må Breivik

Eier: Robert Pedersen, 8186 Tjongsfjorden
MR 1971/1973/1976/

.

N 311 R

Mkr Granne - omtales på A-siden

MR 1971/1973/1976/

.

N 312 R

Må Vi To

Eier: Arne Pedersen, 8194 Jektvik.
MR 1971/1973/1976/

.

N 313 R

Må Lillemor

Eier: J. Martinsen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR 1971/1973/
MR 1976: Er ikke lenger registrert i registret for rødøy.
MR: 1976 ledig/

.

N 314 R

Må Snorre

Eier: Elieser Strømsvik, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret