Rødøy - båter med nr 315 - 321 B

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 315 R

Må Mona-Lisa

Eier: Erling Didriksen, 8750 Tonnes i Helgeland.
Båten er første gang nevnt i registeret fra og med 1973. Ledig nr 1971.
MR: 1973/1976/
MR: 1971 ledig nr.

.

N 316 R

Ledig nr

MR: 1971/1973/1976/

.

N 317 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

.

N 318 R

Må Prøven

Eier: Torvald Nilsen, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 319 R

Må Sport

Eier: Einar Eliassen, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 320 R

Mkr Turid

Eier: Eldor Johannessen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973
MR 1976: Nr er ikke lenger i bruk i Rødøy.
MR: ledig /

.

N 321 R

Må Delfin

Eier: Leif Storhaug, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
Ikke lenger nevnt i registeret fra og med 1973.
MR: 1973 ledig / 1976 ledig/

Merkeregisteret