Rødøy - båter med nr 322 - 326 (B)

Båtene

N 322 R

Må Pluto

Eier: Erling Fredriksen, 81802 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Ikke lenger i bruk i Rødøy i register 1976.
MR: 1976 ledig nr/

.

N 323 R

Må Fisk

Eier: Berner Martinsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 324 R

Må Spurven

Eier: Torbjørn Pedersen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Er ikke lenger registrert i Rødøy i 1976.
MR: 1976 ledig nr/

.

N 325 R

Må Sjøsprøyt

Eier: Godtfred Pettersen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 326 R

Må Hiavata

Eier: O. Eliassen med flere, 8192 Melfjordbotn.
MR: 1971/
Ikke lenger nevnt i registeret fra 1973 i Rødøy.
MR: 1973 ledig nr/ 1976 ledig nr/

Merkeregisteret