Rødøy - båter med nr 354 - 360 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 354 R

Må Danna

Eier: Sigurd Åsheim, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 355 R

Må Svanungen

Eier: Albert Hellervik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
Ingen båt med dette nr i MR 1973.
MR: 1973 ledig / 1976 ledig/

.

N 356 R

Må Vesla

Eier: Peder Mathisen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 357 R

Må Sjangse

Eier: Arne Solvang, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 358 R

Må Sjøglimt - båten omtales side A - Mykenbåt

MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt der 1973.
MR: 1973 ledig, 1976 ledig.

.

N 359 R

Må Pøyken

Eier: Adolf Johansen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 360 R

Må Fiskaren

Eier: Saras Pedersen, 8195 gjerøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 ledig /

Merkeregisteret