Rødøy - båter med nr 361 - 368 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 361 R

Må Joen

Eier: Alfred Arntsen, 8180 Rødøy.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig /1976 ledig/

.

N 362 R

Må Småen

Eier: Odd Heen, 8187 Storselsøy.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 ledig/

.

N 363 R

Mk Skagen

Eier: Hermann Hilstad, 8754 Øresvik.
MR:1971/1973/1976/

,

N 364 R

Må F M

Eier: Isak Stensland, 8754 Øresvik.
MR:1971/1973/1976/

.

N 365 R

Må Måsen

Håkon Molvik, 8752 Konsvikosen.
MR:1971/1973/1976/

.

N 366 R

Må Frihet

Hilmar Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1971, 1973/1976/

.

N 367 R

Ledig 1971

MR:1971 ledig/ 1973 ledig/ 1976 ledig/

.

N 368 R

Må Pilen

Eier: Ole Rønneberg, 8186 Tjongsfjorden.
MR:1971/ 1973/1976

Merkeregisteret