Rødøy - båter med nr 369 - 375 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båter

N 369 R

Må Prøven

Eier: L. Nikolaisen, 8193 Hanvikhaugen.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig /1976 ledig/

.

N 370 R

Må Knut

Eier: Karl Hoff, Selsøyvik.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 Ledig

.

N 371 R

Må Uer

Eier: Alf Sørensen, 8185 Vågaholmen.
Ny i registeret fra 1973, ledig nr 1971.
MR: 1973/
Tatt ut av merkeregister Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

-

N 372 R

Må Forsøk

M. Langvik, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 ledig/

.

N 373 R

Ledig 1971

MR:1971 ledig/1973 ledig. 1976 ledig.

.

N 374 R

Må Eva

Eier: Ole Sætervik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 Ledig

.

N 375 R

Må Terje

Eier: Trygve Ravnskar, 8192 Melfjordbotn.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig.

Merkeregisteret