Rødøy - båter med nr 376 - 382 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 376 R

Må Fart

Eier: Arne Sundberg, 8188 Nordvernes.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
(Han flytta vel til Ørnes og Meløy?).
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 377 R

Må Lett

Eier: P. Andersen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR:1971/1973/1976/

,

N 378 R

Må Kvikk

Eier: Meyer Larsen, 8192 Melfjordbotn.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 379 R

Må Tuppen

Eier: Hjalmar Johansen, 8198 Nordnesøy.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig, 1976 ledig/

.

N 380 R

Må Espen

Thorvald Nilsen, 8187 Storselsøy.
MR:1971/1973/1976/

.

N 381 R

Må Musa

Eier: Gunvald Aspvik. 8193 Hanvikhaugen.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig.

.

N 382 R

Må Småen

Tekst: Teodor Seines, 8185 Vågaholmen.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

Merkeregisteret