Rødøy - båter med nr 389 - 394 (B)

Båtene

N 389 R

Må Neptun

Eier: E. Johansen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR:1971/1973/1976/

,

N 390 R

Må Kameraten

Ny eier: Donald Skivik, 8190 Sørfjorden.
MR: 1976.

N 390 R

Må Kameraten

D. Skivik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR:1971/1973/
Ny eier mellom 1973 - 1976 - se foran.

,

N 391 R

Må Fiskergutten

Eier: Karsten Reiten, 8194 Jektvik.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig/

.

N 392 R

Må Teisten - omtalt på A-siden - Mykenbåt

MR:1971/1973/1976/

.

N 393 R

Må Svanen

Eier: Eldor Sivertsen, 8198 Nordnesøy.
MR:1971/1973/1976/

,

N 394 R

Må Fisk

Eier: Arne Iversen, 8198 Vågaholmen.
MR:1971/1973/1976

Merkeregisteret