Rødøy - båter med nr 408 - 414 (B)

Båtene

N 408 R

Se A.siden foto og tekst

1982 - Overtatt av Ole Johan Johansen, Myken, N-408-R
1988 - Overtatt av Willy Jensen, Øresvik

N 408 R

Må Miss Kitty

Eier: Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik.
Ny båt med dette nr registrert mellom 1973 og 1976.
MR: 1976/
MR:1971 ledig/1973/ledig/

.

N 409 R

Må Måken

Eier: Halvdan Johsnen, 8754 Øresvik.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 ledig.

.

N 410 R

Må Bris - omtalt på A-siden med foto

MR:1971/1973/1976/

.

N 411 R

Ms Stormleik

Eier: B. Pedersen, 8196 Selsøyvik.
MR:1971/1973/1976/

.

N 412 R

Må Maiken

Eier: L. Edvardsen. 8192 Melfjordbotn.
MR:1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig, 1976 ledig/

.

N 413 R

Må Seimorten

Eier: Sverre Karlsen med flere, 8195 Gjerøy.
MR:1971/1973/1976/

.

N 414 R

Ledig 1971

Eier: Egil Martiniussen, 8754 Øresvik.
Ny båt med dette nr fra mellom 1973 og 1976.
MR: 1976
MR:1971 ledig/1973 ledig

Merkeregisteret