Merkeregisteret med

Om

Siden 1920 har det vært et merkeregister for alle fiskebåter i Norge. Det ble ca annen hvert år gitt ut egne bøker for alle registerte fiskebåter som var i dette registeret. Jeg har hatt tilgang til disse og har skannet det som har betydning for Rødøy.

I albumet nedenfor er skannede tekstsider fra nevnte bøker.

Det er oversikt over hver båt sortert etter nr på båten.

Videre arbeid

Merknader under om hva som er lagt inn etter hvert

2001

2000

Året 1999

Året 1994

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1992

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1990

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1988

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1986

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1984

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1982

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1980

Det til nå lagt inn de 100 første nr.

Året 1978

Det til nå lagt inn de 100 første nr og litt til:
Foreløpig til og med 221

Året 1976

Året 1973

Året 1971