Rødøy - båter med nr 422 - 426 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 422 R

Må Seien

Eier: Torvald Værang med flere, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/
Er ikke lenger registrert i Rødøy ved registeret for 1976:
MR: 1976 ledig nr/

.

N 423 R

Må Lykkens Prøve

Eier: M. Kvalvik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig/

.

N 424 R

Må Hellefisk

Eier: Konrad Sleipnes, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 425 R

Må Asbjørn

Eier: Ludvig Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

.

N 426 R

Må Truls

Eier: Martin Eliassen, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr.

Merkeregisteret