Rødøy - båter med nr 427 - 433 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 427 R

Ledig nr 1971

MR: 1971/1973/1976/

.

N 428 R

Mkr Sjøblomsten

Eier: Arthur Sivertsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 429 R

Må Rosa

Eier: Arne Nikolaisen, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig, 1976 ledig

.

N 430 R

Må Inga

Eier: Lyder Larsen, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 431 R

Må Tor

Eier: T. Lauritsen, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 432 R

Mkr Leiken

Eier: Magnus Jensen, 8198 Nordvernes.
MR: 1971/1973/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

,

N 433 R

Må Hobby

Eier: Gunnar Sleipnes, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr

Merkeregisteret