Rødøy - båter med nr 434 - 440 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 434 R

Mk Terje

Eier: Odd Kvalvik, 8194 Jektvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/ 1976 ledig/

.

N 435 R

Må Rex

Eier: O. Andersen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 436 R

Må Kåre

Eier: Ole Sætervik, 8190 Sørfjorden.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 437 R

Må Svanen

Eier: Hjalmar Molvik, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig /1976 ledig

.

N 438 R

Må Pluggen

Eier; Torvald Engseth med flere, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig

.

N 439 R

Må Anders

Eier: Ragnvald Bjerga, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976

,

N 440 R

Må Von

Eier: Håkon Hansen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig/

Merkeregisteret