Rødøy - båter med nr 441 - 447 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båter

N 441 R

Må Rex

Eier: Knut Aag, Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 442 R

Må Måken

Eier: Noralf Kleftås, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 443 R

Må Trippen

Eier: Lars Engseth. 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 444 R

Ledig 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

.

N 445 R

Må Taifun

Eier: Petter Ness, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig/

.

N 446 R

Må Snøgg

Eier: Kristian Oddvang, 8194 Jektvik
MR: 1971/1973/1976/

.

N 447 R

Ledig nr 1971

MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret