Rødøy - båter med nr 448 - 453 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 448 R

Må Snurp

Eier: Odd Kvalvik med flere, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 Ledig nr.

.

N 449 R

Må May Ann

Eier: Odd Kvalvik med flere, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig nr/

.

N 450 R

Må Snar

Eier: Magnus Hansen, 8187 Storselsøy
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.

,

N 451 R

Må Start

Eier: Kyrre Våtvik, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/1973/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

.

N 452 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

,

N 453 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973 Ledig/1976/ledig

Merkeregisteret