Rødøy - båter med nr 461 - 468 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 461 R

Må Forsøk

Eier: Ole Olsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/ 1976 ledig nr/

,

N 462 R

Må Falken

Eier: Torolf Våtvik, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 463 R

Må Dua

Eier: Didrik Reppen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

.

N 464 R

Ledig 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig nr/

.

N 465 R

Må Måken

Eier: Birger Einvik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 466 R

Må Bølgesang

Eier: Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 467 R

Må Bølgen

Eier:Karl Nygård, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

.

N 468 R

Må Laksen

Eier: Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy.
Ny båt fra 1973. (ledig nr 1971).
MR: 1973/1976/
MR: 1971 Ledig nr.

Merkeregisteret