Rødøy - båter med nr 476 - 482 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båter

N 476 R

Må Alken

Eier: Torvald Berg, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 477 R

Må Sjøglimt

Eier: Anton Hagland, 8195 Gjerøy
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 478 R

Må Sputnik 2

Eier: Torbjørn A. Gjersvik, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig/

.

N 479 R

Må Seien

Eier: K. Jørgensen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

.

N 480 R

Må Vind

Eier: Arne Telnes, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 481 R

Må Lister

Eier: Alf Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 482 R

Må Bølgen

Eier: Sigurd Danielsen, 8183 Åmøyhavn (Svinvær).
MR: 1971/1973/
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

Merkeregisteret