Rødøy - båter med nr 483 - 488 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 483 R

Må Oksen

Ny eier - i 1976 registeret er Osvald Storhaug, 8180 Rødøy.
Båt overtatt mellom 1973 og 1976 fra Harald Storhaug.
MR: 1976/

.

N 483 R

Må Oksen

Eier: Harald Storhaug, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Båten er mellom 1973 og 1976 overført til Osvald Storhaug.

.

N 484 R

Må Dag Alf

Eier: Alf Brattland, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1974/1976/

.

N 485 R

Mkr Bjørn Terje

Registrert første gang 1976 på Magnus Johan Mathisen, 8186 Tjongsfjorden.
Båten ble senere i 1970-årene kjøpt av Magnus Johan Mathisen, Tjong Nedre (Fjellheim). Den ble brukt til etter 1979 av ham. Ble så overlatt til Sønnen Magnus Sigurd Mathisen, som tok den med videre til Ibestad i Troms.
MR: 1976/

.

N 485 R

MKr Bjørn Terje

Eier: Berglund Bjerkeli, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/
Solgt til ny eier (nevnt foran) mellom 1973 og 1976.

.

N 486 R

Må Spurven

Eier: Johan Johansen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 487 R

Må Rex

Eier: Anton Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig.

,

N 488 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

Merkeregisteret