Rødøy - båter med nr 489 - 494 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båter

N 489 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/

.

N 490 R

Må Fisken

Eier: Anton Kalås, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/

.

N 491 R

Ledig nr 1971

MR: 1971 ledig/1973/

.

N 492 R

Mkr Rødøyfisk

Eier: Arne Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.

.

N 493 R

Må Teisten

Eier: Edgar Jensen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.

.

N 494 R

Må Laksen

Eier: Edgar Jensen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.

Merkeregisteret