Rødøy - båter med nr 495 - 499 (B)

Båter

N 495 R

Mkr Mykenv'æring - omtale A-side med foto

MR: 1971/1973/
Båten er ikke registrert lenge i Rødøy fra og med 1976 registeret. Må da vært solgt ut av kommunen mellom 1973 og 1976.

.

N 496 R

Mkr Sonja

Eier: Ragnvald Sandberg, 8187 Reppasjøen.
Ny eier av båten mellom 1971 og 1973.
Kjøpt av Linas Thomassen, nevnt som eier 1971.
MR: 1976/

.

N 496 R

Mkr Sonja

Eier: Linas Thomassen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/
MR: Solgt til Ravnvald Sandberg, 8187 Reppasjøen, nevnt foran her.

.

N 497 R

Må Bamse

Eier: Rolf Hagland, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/

,

N 498 R

Må Terje

Eier: Martin Antonsen, Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 499 R

Må Mågen

Eier: A. Lund Johansen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig nr

Merkeregisteret