Rødøy - båter med nr 500 -510 (B)

Båtene

N 500 R

Må Luren

Eier: H. Taraldsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976

.

N 501 R

Mk Sjøliv - omtale på A-siden

MR: 1971/1973/1976

.

N 502 R

Ledig 1971

MR: 1971/1973/1976/

.

N 503 R

Må Ny Skreien - omtale på A-siden - Myken båt

MR: 1971/1973/1976/

.

N 504 R

Må Lomen

Eier: Anders Steinsrud. 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Ikke nevnt Rødøy registeret 1973.
MR: 1973 ledig nr/ 1976 ledig/

.

N 505 R

Mk Vesla

Eier: Jann Danielsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 506 R

Må Storken

Eier: Ivar Johansen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976

.

N 507 R

Må Makrellen

Eier: Reidar Benjaminsen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 508 R

Må Sjønes - omtale med foto på A-siden her

MR: 1971/
Tatt ut av registeret for Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1973 ledig/1976/ledig

.

N 509 R

Må Snadden

Eier: Magnus Mikalsen, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/
Ikke i registeret for Rødøy 1973.
MR; 1973 ledig nr/1976 ledig/

.

N 510 R

Må Småen

Eier: Ludvig Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971, 1973/1976

Merkeregisteret