Rødøy - båter med nr 500 -510 (A)

N 501 R - Mk SJØLIV

Eier i 1971 var Asbjørn Eliassen med flere, 8194 Jektvik.

N 503 R - Må NY-SKREIEN

Båt som var eid av ragnvald Risvik, 8199 Myken, 1971.

N 508 R SJØNES

Merkeregisteret