Merkeregisteret for Rødøy 1966

Hovedsiden

Tilsynsmann for merkeregisteret i Rødøy dette år: Fru Jorun (Jensen) Kjernlie, Rødøy.

1966

1966 (2)

1966 (3)

1966 (4)

1966 (05)

1966 (06)

1966 (7)

1966 (08)

1966 (09)

1966 (10)

1966 (11)