Rødøy - fiskebåter med nr 8 - 14 A

N 8 R - Sjøliv II

SAGANETT:

sn "Sjøliv" (II), N-8-R, var en Rana 630 plastsjark, bygd av Rana Plast AS på Hemnesberget i 1986.

Halfdan Eriksen (1920 - 1998) kjøpte båten etter at Mykenfisk II var solgt, året før.

Lengde 6,6 m/20,5', bredde 2,4 m. Motor: 34 HK Yanmar, 1986.

Halfdan kjøpte båten mens han og kona Liv bodde på Flekkerøya ved Kristiansand fra 19??, og drev litt fiske med den der. Da de i 1992? flyttet heim, fikk de sendt båten nordover med en av Fritz Andreassens båter.

Halfdan drev litt heimfiske for Myken til 199?, da båten ble solgt til Engavågen???

N 8 R Brødrene

Ms "Brødrene", kf. hf. atrp.

Byggeår 1916.

Størrelse: 35.5 - 12.5 - 6.0.

Motor: Hein 10.

Båter: 4.

Partrederiet Georg Pedersen, Skivik, Sørfjorden i Helgeland.

MR: 1921,1922.

Merkeregisteret 1923: Brent. Merknad 2: Tilintetgjort ved ildebrand 20.10.1921.

N. 8. R. BRØDRENE. Størrelse: 35 1/2' engelske 12 1/2' bred 6' dybde. M/S BRØDRENE var bygd på Hemnesberget i 1916, og hadde en original Hein på 10 hk. (1916). Eiere: Georg Pedersen Skivik og Paul Pedersen Skivik. Båten ble brent i 1922. M/S BRØDRENE drev skreifiske, bankfiske, drivgarnfiske etter sild. Den ble også brukt i agntransporten.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 9 R Bergliot

Navn : MS "Bergliot", kf. fjf.

Byggeår: 1907.

Størrelse: 30,5 - 11,0 - 5,0.

Motor: LEVAHN 7.

Båter: 4.

Eiere: Partrederiet Albert J. Hilstad, Sørfjorden i Helgeland.

MR: 1921,1922,

 

N. 9. R. BERGLIOT. Størrelse: 30' 6" lang 11' bred 5' dybde. Båten ble bygget i Rana i 1907. Motor 7 hk. Levahn (1914). Eiere: Albert J. Hilstad og Albert Hellervik. Båten havarerte antagelig i 1923. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 9 R Nordstjernen

© FFR. (RLA 349).

Foto fra Rødøykalenderen 2001.  Det er skrevet: "Nordstjernen" er satt på havet for første gang.  Året er 1970.  Torris Hilstad som er båtens stolte reder har fått flagget til topps, nybåten skal markeres.  "Nordstjernen" er bygd i Kristiansund, og er et av de site nybygg i tre som er ankommet til Rødøy kommune.  "Nordstjernen" er fortsatt i full drift, men nå er det barnebarnet til Torris som er eier og driver.  Bildet eies av FFR.

 

 

 

N 10 R Værge

Bilde fra Fjesboka,

 

Navn: Ms "Værge" fjf. kf.

Byggeår: 1912.

Størrelse: 35.0 - 12.8 - 6.0.

Motor: DAN 10

Båter: 0.

Eiere: Partrederiet Martin Mikalsen, Rengen, Rødøy.

MR: 1921, 1922,

Fjesboka (Rødøy før og nå) juni 2015: Senere eid av Mikal M. Ringen. Overtatt av Gunnar Høyvåg på Rødøya. Ute av MR i Rødøy 1960.Så registrert med N-359-M i Meløy.  Eier Einar Hermandsen på Halsa.  Skifta den ut med Lillian-Greta" midt i 1960-årene. 

N. 10. R. VERGE. Størrelse: 35' lang 12' bred 6' dybde. VERGE var bygget på Hemnesberget i 1912. Motor: 10 hk. Dan (1915) petroleumsmotor. Eiere: Martin Mikalsen Rengen, Svend Mikalsen Rengen, Bernt Mikalsen Rengen og Bernt ? Haakarengen. Båten ble oppbygget i 1932, senere ble den overtatt av Mikal M. Ringen (1937). VERGE ble senere solgt til Gunnar Høyvåg Rødøy m.fl. Den siste eier av VERGE var Einar Hermansen fra Halsa. Båten ble da brukt til reketråling. I 1938 ble det skiftet motor i det det ble innsatt en 15 hk. Bolinder. Den endte sine dager i fjæra på Halsa ca. 1960. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 10 R Værge forts

© RLA. Gunnar Høyvåg.

N 10 R Værge forts

© RLA. Gunnar Høyvåg og fra venstre Olav og Helge Høyvåg. (1028).

N 11 R Hilda

Navn: Ms "Hilda" kf.

Byggeår: 1908/12.

Størrelse: 33.0 - 10.5 - 5.0.

Motor: BOLINDER 8 HK

Båter: 1.

Eiere: Partrederiet Greger Pettersen, Rengen, Rødøy.

MR: 1921, 1922

N. 11. R. HILDA. Størrelse: 33' lang 10' 6" bred 5'dybde. HILDA var bygd i Rana i 1908 (enkelte mener den opprinnelig var bygd i Hardanger) og ombygd i 1912. Motor 8 hk. Bolinder - petroleumsmotor (1912). Eiere: Greger Petersen Rengen, Pareli Petersen Rengen. Båten forliste i 1922. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 12 R - Må Sonja

SAGANETT. Myken. Her står "Sonja" på slipen på Seløya i Herøy. Foto: Ukjent

Eier: Einar Risvik, 8199 Myken.

Ikke nevnt i register for året 1976. Utgått mellom 1973 og 1976.

SAGANETT:

Må "Sonja" (I) var en 21' klinkasjark, bygd hos Urland i Finneidfjord i 1974 for Einar Risvik, Myken. Motoren var en 8 HK Sabb diesel.

Einar forteller at han dro til Hemnesberget med sin første båt, "Skreien" (I) eller "Gammalskreien", for å hente nybåten "Sonja", etter at han hadde solgt gammelbåten til Dønna.

Sonja (I) ble etter 5-6 år solgt til Meløy (ER).

 

N 12 R Sjøgutten

Navn: Mk "Sjøgutten", kf. fjf.

Byggeår: 1916.

Størrelse: 35.0 - 11.5 - 6.5.

Motor: BOLINDER 12.

Båter: 0.

MR: 1921, 1922,

N. 12. R. SJØGUTTEN. Størrelse: 35' lang 11' 6" bred 6' 6" dybde. Båten var bygget i Rana i 1916, og hadde en Bolinder på 12 hk. Eier: Karl Hoff Mælen. SJØGUTTEN ble solgt til Lurøy i 1927. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 13 R Ara

Navn: Ms "ARA", kf.

Byggeår: 1915.

Størrelse: 34.0 - 12.2 - 5.0.

Motor: Bolinger 12.

Båter: 0.

Eier: Peter Nilsen, Ånes pr. Jægtvik.

MR: 1921, 1922

 

N. 13. R. ARA. Størrelse: 34' lang 12' 2" bred 5' dybde. M/S ARA ble bygd på Hemnesberget i 1915. Motor: Bolinder på 12 hk. (1915). Eier: Peder Nilsen Aanes, Jektvik. I 1926 ble ARA overtatt av Peter Aanes Sørfjorden. Den ble oppbygd og forlenget til 36' i 1933, og i 1936 ble det satt inn ny motor, - en 20 hk. Wichman. Senere i 1949 overtok Peder Aanes, Sørfiorden ARA, den ble så oppbygd og ombygd til krysser. Båten ble nå 40' 7". I 1960 ble båten solgt til Vidar Fallmyr Ørnes. ARA ble solgt til nye eiere flere ganger senere. Det har ikke lykkes å få brakt på det rene om båten eksisterer i dag. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 14 R - å KRÅKA

Båt eid av Magnhild Nilsen, 8199 Myken med flere.  Omtale senere.

N 14 R Branum

Navn: Må "Branum" fjf. kf.

Byggeår: 1909/20.

Størrelse: 22.3 - 7.0 - 3.7.

Motor: PENTA 5.

Båter: 0.

Eier: Kristian Lorentzen, Sundøy pr. Selsøyvik.

MR: 1921, 1922,

 

N. 14. R. BRANUM. Størrelse: 22' 4" lang 7' bred 3' 8" dybde. Båten ble bygget i Grindvær i 1909 og ombygget i 1920. Da ble det også satt inn motor - en 5 hk. Penta (1919). Eier: Kristian Lorentzen Sundøy. Båten ble strøket av merkeregistret i 1935 ettersom den da var kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

Merkeregisteret