Rødøy - båter med nr 308 - 314 (A)

N 311 R - Mkr GRANNE

Eier av Arnt Endresen med flere, 8188 Nordvernes.  MR 1971/

Merkeregisteret