Båtbygging på gårdene i Rana

Hovedsiden

Det tas utgangpunkt i den nye gårdshistorien for Rana "Gård og slekt i Rana".
Det finnes noen opplysninger fra hver gård om båtbygging.

"Gård og slekt i Rana" - bind IV

Gnr 54 Sør-Nevernæset

Side 13:
Sag hadde bnr 2 i Sagbekken i siste halvpart av 1800-talet. Mykje seinere fekk brn 1 sag i Kvernbekken. MYKJE BÅTBYGGING HERE.

Side 17

Om Per Kristian Jensen f. 17.12.1848 (6).
BYGDE BÅTER TIL HAN VAR 83 ÅR.

Gnr 56 Rabben

Side 35:
Anders Benoni Eliassen fr. 8.6.1846.
VAR FLINK BÅTSMED.

Gnr 57 Granlia

Side 45:
I GAMLE DAGER BYGDE DEI BÅTAR HER, MEN TØMMERET LAUT SAGAS I kVANDALEN OG DEI FERDIGE BÅTANE VART KJØRT PÅ SKAREN OVER LANGFJELLET NED TIL PLURNESET I STORELVA.

JOHANNES ELIASSEN BYGDE STORBÅTAR.
TOMAS PERSA BYGDE BÅTAR I STUA; HAN BUDDE SJØLV PÅ DEN EINE SIDA OG EN LAPPFAMILIE PÅ DEN ANDRE. NÅR BÅTANE SKULLE UT TOK HAN UT GLASET OG NOKO AV VEGGEN UNDER OG LA BÅTEN PÅ KANT.

Side 47:
JOHANNES ELIASSEN VAR STORBÅTSMED OG EN DRIVANES KAR.

Gnr 61 Fagerjorda

Side 126:
MYKJE BÅTBYGGING FØR, SÆRLIG AV PER ELIASSEN, MEN DEI MÆTTE KJØPE BÅTVEDEN LENGER NEDE, MEST I GRØNFJELLET.

Gnr 62 Snasen

BÅTBYGGING HAR DET VORI MYKJE AV FRAM IMOT VÅR TID. SNASEN VAR DEN ØVERSTE GÅRDEN DER DE BYGDE STORBÅTER.

Gnr 63 Silåmoen

Side 163/165:
BÅTBYGGING. DEI HAR DRIVI BÅTBYGGING. MIKKEL PERSA BYGDE ÅTTRINGER: SEINARE MEST MINDRE BÅTAR.

Gnr 64 Kvandalen

Side 171:
BÅTBYGGING. DEI BYGDE VANLEG 2-3 BÅTAR OM ÅRET, STORBÅTAR OG.

Gnr 65 Grønnfjellet

Side 184.
BÅTBYGGING VAR DET MYKJE AV HER.

Side 187:
Elias Benjamin Pedersen f. 6.9.1834.
VINTEREN 1867/1867 OPPGAV HAN TIL JAKOB GOLDEVIN Å HAR BYGD EN SEKSRORING, "SKIBSBÅT", 1 SMÅBÅT OG 1 "4-MANDS SKJØBAAD".

Gnr 66 Stupforsmoen

Side 213:
MYKJE BÅTBYGGING OG TJÆREBRENNING (I TJÆRAVEDALEN).

Side 222:
Elias Andersen f. 3.5.1814.
VINTEREN 1867/1868 BYGDE ELIAS EN HALVFEMTEROMS, TO TREROMSBÅTER OG 2 FÆRINGER.

Gnr 68 Sør-dunderlandet

Side 253:
PEDER OLAUS PEDERSEN, f. 1865. "PER OLAUS" VAR KJENT BÅTSMED, DEN SISTE SOM DREIV NOE STØRRE HER I DALEN.

Gnr 80 Strandjorden

Side 415:
FØR DREIV DEI MYKJE MED BÅTBYGGING OG TJÆREBRENNING HER.