Skippere og styrmenn

Denne siden gjelder for alle fartøyer.

 

Foto som er skannet fra "Rødøykalenderen" 1986.  Det står skrevet: "JEKTA "FORENINGEN".  Bildet viser "Foreningen" som var den siste råseiljekta i Rødøy.  "Foreningen" var eid av firmaet M. Lossius på Rødøy.  Skipperen på jekta var på den tid bildet ble tatt, Ole Johansen.  Han var så fornøyd med bildet at han tok det med seg til Danmark og fikk fotografiet malt.  Bildet er tatt omkring århundreskiftet.  Jekta har tørrfiskfarm og skal sannsynligvis til Bergen med den.  Bildet eies av Olga Engøy".

Skippere og styrmenn

Om

Nevnt som skipper eller styrmann i skriftlige kilder opp gjennom århundrene.
Eiere og førere av diverse båter som jekt, jakt, galeaser, bark og senere skjøyter....

Denne siden blir oppdatert senere med mye mer bedre kildegrunnlag enn innskrevet her. Det innskrevne her er fra noe jeg skrev ned for 20 år siden.

Mer omtale

På min side over alle gårdene i Rødøy - planlegges det mer omtale av personer som er nevnt under.  De har alle tilknyting til et bruk eller plass i Rødøy.

LENKE HER:

Losvika 1911

1742-1799

Mantall

Manntall over borgere, jekteskippere og handlere i Helgelands Fogderi 1742-1799:

29 1742 Rødøe Kiilen Jægte-skipper Svend Hermandsen 2 rdr
30 1742 Rødøe Nesøen Jægte-skipper Mogens Johansen 2 rdr
31 1742 Rødøe Salvær Jægte-skipper Jørgen Bentsen 2 rdr
32 1742 Rødøe Etzevig Knaber Ole Hermandsen 2 rdr

(NB. Selvær var en gård i Rødøy herred på den tid - senere Lurøy...).

A

Aga, Berge Olai Olsen Aga f. 1848

Skipper, Kila, 1879.

Andreassen, Didrik Lorents f. 1838

1875: 001 01 Diderik Andreassen 1838 Rødø Pr. hf g Styrmand, Jordbr., Selveier, Fisker b Gjersvik.
Nevnt i fortegnelsen av 1872 som "skipper" på "Brødrene" av Selsøyvik.

Andersen, Peder f. 1830

Styrmann Rengen 1864.

Arntsen, Fordel

Født 1830. Nevnt tellingen 1865 som styrmann (13/04),

Losvika

Rødøykalenderen 1983. Losvika på Rødøy. Postkort.

B og C

Bang, Anders Pedersen f.

Skipper Æsvik 1845
Også nevnt med bosted Svinvær 1858.
1872 er han nevnt med 3 fartøy - trolig er han fører selv.
Jekta Christine og Familien og Jakt Vesta.

Bang, Anton Ludvig f. 1862

Styrmann, Æsvik 1891.
Skipper, Æsvik 1888-

Bang, Bernhard Andreas f. 1870

Skipper, Esvik 1899.

Bang, Peder Nicolai f. 1849

Styrmann Seines 1871

Styrmann og gårdbruker - Peder Pedersen Berg

FOLKETELLINGEN 1801 (Vernesosen):
001 01 Peder Pedersen Berg 39 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og styrmand

Berntsen, Peder

Jægte-styrmand Peder Bertnsen
Nevnt med slik tittel da han inngitt ekstskap 1891. Han bodde da midlertidig i Otervær, men ble senere varig etablert på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Lenke dit.

Christophersen, T. (Sundø)

Nevn i fortegnelsen fra 1872 som "skipper" på jakta "Ingebjørg" av Sundø, eid av Jens Jæger.

D - E - F

Danielsen, Johan Benjamin Kristian f- 1844

Skipper Svinvær 1880.

Eliassen, Elias Peder

Var bosatt på Vernes Nordre da han omkom da jenta "Stor-Namsen" forliste i Vestfjorden den 5.2.1857.
Kirkeboka: Styrmann Elias Peder Eliassen (35) Vernes.

Falch, Jens

Nevnt som skipper ved tellingen 1875.
Nevnt fortegnelsen av 1872 som både Reder og Skipper. Hadde da en JAKT.

Falch, Johan

Nevnt som skipper Tjong 1898.
Eier av jakta "Wilhelmine".

Fordelsen, Selsøyvig

Nevnt i fortegnelsen 1872 som "skipper" på Skjøyta Olga av Selsøyvik, eid av "Jæger & sønner".

H

Hansen, Hans

I 1630 bodde det en gårdbruker på Nesøya som hette Hans Hansen.
Han var jekteskipper noen år. Døde omkring 1665. I skattematrikkel 1647 betaler han skipperskatt

Hanna i Nesøen

Betaler av Skipperskatt: Hanna (i Nesøen) Skattemanntall fra 1647.

Hansen, Mathias Sandberg

Styrmann, Tjong, 1875.

Hansen, Peder f.1810

Styrmann, Grinvær, 1842. Omtalt tellingen 1865 (62/25)

Hartvigsen, Hans Johan

Styrmann, Sjåvik, 1872.

Horn, Greger Jørgen Arntsen

Styrmann, Sundø, 1867.

Jekte-skipper - Svend Hermandsen

Bosatt på gården Kila ved tellingen 1801. Nevnt i manntall som "Jekteskipper".

Hvid, Arnt

Skipper, Svinvær, 1831.

Hvid, Hans

Skipper Svinvær, nevnt 1767.

Hvid, Ole Hartvig

1801: 001 01 Ole Hartvig Hviid 50 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Borger skipper og giæstgiver. Selsøyvik.

I og J

Styrmann Petter Jensen - hos Sognepræst Munch

Stilling/stand:Dreng Skipper og styrmand paa prestens jegt
Fornavn: Petter
Etternavn: Jensen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 30
Fødested;i Alstahou Fiering paa Søevigen
Fjerding: Rødøe
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Isaksen, Anton f. 1832

Nevnt tellingen 1865 som styrmann (62-09).

Jakobsen. Gustav Nikolai f, 1868.

Skipper, Strømsvik, 1898.
Johan Falch brukte han på noen turer til å føre jakta "Wilhelmine" på Bergenstur og til Lofoten. Her er "skipper" brukt forskjelling fra jektfarten.
Far til den idag med kjente person "Gustav Strømsvik".

Jakobsen, Hans

I en oversikt over jekteskippere og handlerer fra 1792 nevnes en
Hans Jakobsen (1728 1807) som bosatt på Hestmand, men har
jektebruk og driver litt handel i Selsøyvik

Jensen, Jens O.

Født 1850. Nevnt som styrmann i tellingen 1875 (11-24).

Jensen, Lorents

Født 1851. Nevnt i folketellingen 1875 (11-26).

Jensen, Micheas Mikkelborg f. 1849

Styrmann, Vernes Nordre, 1878.

Jensen, P

Nevnt i oversikten fra 1872 som "Skipper" på en Jagt "Freia" av Selsøyvik eid av firma "Jæger &Sønner".

Jentoft, Henrich Emershof Mibes

Omkring 1825 overtok hans sønn Henrik Emershof Mibes Jentoft
stedet. Han drev stedet som skipper og handelsmann en 10 år tid.
Døde ung i Bergen 1834. Hans jekt "Regina Maria" førte
eiendelene han heim til Selsøyvik.

Joensen, Marcus

Folketelling 1801 Selsøyvik: På gården bor dessuten gift "styrmand og husmand uden jord" Marchus Joensen.

Johansen, Mons

Skikker (eier) Nordnesøy. Nevnt 1734.

Johannessen, Nils (1816).

Nevnt folketellingen 1865 som styrmann. (51/04).

Jæger, Jens (1841)

Nevnt i tellingen 1875 (7/43) Skipper.

Jæger, Edvard Kristian

Siste med jektebruk på Selsøyvik var Ole Jægers sønn Edvard
Christian Jæger, som overtok stedet før farens død i 1886.

Jæger, Ole Sigvaldus

Skipper, Selsøyvik,1835.
Handelsmann på Selsøyvik, eide flere jekter og hadde styrmenn som førte disse for seg.

Juul, Jocum Tomassen

Handelsmann i Svinvær. 1667/1734.

Juul, Peder Tomassen

Handelmann og eier av jekt på gården Svinvær.
Borger og jektskipper Peder Juul

L, M og N

Lorentsen, Jens

1916. Fører av en jakt? - nevnes som skipper.

Lossius, M. handelsfirma på Rødøya

Firmaet Lossius hadde jekt. Siste jekta i Rødøy "Foreningen"
var eid av dette firma helt frem til 1920 tallet.
Gikk vel med i konkursen på dette tidspunkt.

Melciorsen. Melcior Benoni

Styrmann, Rangsund 1874.
Nevnt i fortegnelsen fra 1872 som "skipper" på "Prøven" fra Selsøyvik eid av "Jæger & Sønn".

1745-1823 Tomas Melkersen

Sønn av Melker Bertelsen og Beret Mouritzdtr på gården Kila.
Nevnt i tekst som styrmann både i Rødøy og senere i Lurøy.

Mogensen, Hartvig

1802: Selsøyvik gikk så over til Hartvig Mogensen Jentoft på Steine,som fikk gjestgiverbevilgning 9. februar 1804 mot å holde et
lager av 12 tønner med korn årlig. Han drev også jektebruk.

Munch, Jakob Hermann

1734 og 1745. Nevnt som skipper, eier av jekt.
Sogneprest og bodde i prestegården på Rødøy.
1734 jekt sammen med Mons Johansen, Nordnesøy.

Nilsen, Johan Martinius

Styrmann, Storselsøy, 1872.

Nilsen, Peder Bang

Styrmann som giftet seg med Norum-enka og ble den første "Bang" i Rødøy.

Norum, Ole Storch

Skipper - jekteier - Æsvik i Rødøy. Nevnt 1767.

Norum, Nils Wejland

Niels Wejland Norum, f. Esvik 1773 er 1839 nevnt som skipper og
gårdbruker på Sundø i Rødøy.

O - S

Styrmann Carsten Olsen

Nevnt som "Styrmann til Bergen" - manntall 1755.
Omtalt mer under gården Høyvågen 73 i Rødøy.

Olsen, Hans Samuel

Styrmann, Sundø, 1968.

Olsen, Hans

Styrmann 1865 (13-03).

Olsen, Hans

Los og nevnt som "Keiserlosen". Sundøy. Folketellingen 1875 (08-01).

Olsen, Henrik

1801: 009 01 Hendrich Olsen 35 Ugift Styrmand og tiene
Arbeider hos jekteskipper Ole Hartvig Hvid på Selsøyvik.

Olsen, Samuel Johan

Los/skipper - 1875/1881 (15-21).

Ringkjøp, Lorents

Skipper? 1865 (13-28).

Pedersen, Michael Cornelius f. 1854

Styrmann, Grinvær, 1878.

Pedersen, Laurits Christian f. 1849

Skipper, Segelfore, 1888.

Pedersen. Peder Eilert

Styrmann, Gjerøy, 1876.

Rasch, Mauritz Madssøn

Sogneprest i Rødøy
I 1622 mistet han sin jekt, men lot bygge en ny i Beiarn.
Han solgte den 5 år senere til bygdefareskipper Laurits Jacobsen,
men fikk snart en ny.

Sørensen, Kristian Lorents Tønder

Født 1825. Styrmann 1865 (58/09).

Sølfast på Segelfore

Lenke og mer omtale - 1600 tallet.

Jørgen Norum Svendsen, styrmann

Bosatt 1801 på gården Kila. Lenke dit.
008 01 Jørgen Norum Svendsen 62 Inderste Ugift Styrmand og nærer sig af fiskeri

Todal, Jon

1900: Rødøy-presten Jon Todals jekt på 24 lester ble i 1660 årene ført
av 8 karer iberegnet styrmannen

V og Å

Værnes, Jens

Styrmann

Aakre, Torbjørn Salamonsen

Nevnt som skipper Gjerøy 1877 og Sundø 187

Jektene og Rødøyløva

RLA 6245.