Rødøy - båter med nr 415 - 421 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 415 R

Må Sport 2

Eier: Jens Eliassen, 8192 Melfjordbotn.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig.

.

N 416 R

Ms Thorleif

Eier: Jann Danielsen, 8198 Nordnesøy.
Ny båt med dette nr mellom 1973 og 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 ledig/1973 ledig/

,

N 417 R

Må Streif

Eier: Rolf Rydning, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 418 R

Må Fossekallen

Eier: Erling Rasch, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 419 R

Må Delfin

Eier: Reidulf Jørgensen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 420 R

Må Kvikk

Eier: David Thomassen, 8187 Reppasjøen.
Ny båt med dette nr mellom 1973 og 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 Ledig/1973 Ledig

.

N 421 R

Må Tutti

Eier: Einar Hellvik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret