Rødøy - båter fra nr 161 - 168 (B)

Båtene

N 161 R

Må Små Måsen

Alf Gjersvik, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/1973/
Ikke i registeret for året 1976.
MR_ 1976 ledig nr/ 1978 ledig/

.

N 162 R

Må Ekko

Reidar Benjaminsen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 163 R

Må Signal

Torleif Selsøyvold, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 164 R

Mkr Svebøen

Håkon Arntsen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Ikke i registeret for året 1976 i Rødøy.
MR: 1976 ledig/1978 ledig/

.

N 165 R

Må Domus

Eier: Leif Langvik, 8755 Gjersvikgrenda.
Ny båt her fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971/1973 ledig nr

,

N 166 R

Må Nosi

Eier: Norvald Sivertsen, 8198 Nordnesøy.
Ny båt fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971/1973 ledig nr.

.

N 167 R

Må Heidi

MR: 1971 ledig.
MR: 1973: Ny båt her med navn N 167 R Heidi.
Eier er Edvard Sætervik, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1973/1976/1978/

.

N 168 R

Må Kameraten

Ny eier Roald Engvold, 8190 Sørfjorden.
MR 1978/

N 168 R

Må Kameraten

Ingolf M. Engvold, 8190 Sørfjorden.
MR: 1971/1973/1976/
Overtatt av annen person med samme nr.

Merkeregisteret