I søk

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = I

Ingrid N 44 R

Eier/eiere: Emil Eliassen, Myken.

Ingrid N 55 R

Eier/eiere:Johan Abelsen, Birkelund, Jektvik.

Eier FORNAVN

Eier ETTERNAVN

Båter med adresse INDRE TJONGSFORDEN

Innledning

Reppasjøen som postkontoradresse er nedlagt etter bare noen 10-år i drift som poststed og dampskipsanløp. Det gjøres her unntak for å bruke det som adresse for båtene. Det brukes istedet INDRE TJONGSFJORD, som er en grunnkrets idag.

Favoritt N 28 R

Båt eid av Peter Davidsen, Breivik, Tjongsfjorden. Den ble senere kalt for "Gutten".

Gyda N 66 R

Båt som var eid av partrederiet Gabriel Mathisen, Kjætvik, Tjongsfjorden.

Sonja N 129 R

Båt som var eid av Jakob Aarnes.