Rødøy - båter med nr 408 - 414 (B)

N 408 R

Foto fra Saganett

 

Stein Dahlberg

"Ragnar", N-114-M, 32 fot. Bygd i 1932 av J. Dahlberg & sønner i Osvågen for Aksel Eliassen m.fl., Bolga. Motor: 17 hk Rap.
1982 - Overtatt av Ole Johan Johansen, Myken, N-408-R
1988 - Overtatt av Willy Jensen, Øresvik
Senere overtatt av Rana dykkerklubb.
Bildet lånt fra Saganett. 
Aksel Eliassen var bror til Elvie Varpen som har mange etterkommere her på Berget og ellers rundt omkring!

N 410 R - Må Bris

Eier 1971 er Magnus Johan Mathisen, 8186 Tjongsfjorden.

Eier 1973 er Peder Mathisen, Kjetvik, 8187 Reppasjøen som er nye eier.

Foto og omtale senere.

Merkeregisteret