Rødøy - båter med nr 300-307 (B)

Båtene

N 300 R

Rødøyværing - omtales på A-siden

MR 1971/1973/1976/

.

N 301 R

Må Skippy

Eier: Torleif Benjaminsen, 8196 Selsøyvik.
1973 - første året denne båten er nevnt her. Var ledig nr 1971.
MR: 1973/1976/
MR: 1971 ledig

.

N 302 R

Må Hurtig

Johnny Våtvik, 8193 Hanvikhaugen,
MR 1971/1973/1976/

.

N 303 R

Må Traust

Eier: Linas Breivik, 8186 Tjongsfjorden.
MR 1971/1973/1976/

.

N 304 R

Må Duen

Eier: Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy.
MR 1971/1973
MR 1976 - er ikke lenger med i registeret for Rødøy.

.

N 305 R

Ledig nr 1971 - 1973

MR 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

.

N 306 R

Mkr Veslegutt

Eier: Anton Kalås, 8186 Selsøyvik.
Første gang her 1976.
MR: 1976/

N 306 R

Må Snøgg

Håkon Hansen, 8195 Gjerøy.
MR 1971/
1973 er båten ikke lenger nevnt i registeret for Rødøy.

.

N 307 R

Må Levendefisk

Eier: Otto Pedersen, 8180 Rødøy.
MR 1971/1973/
MR 1976: er ikke lenger registrert i register i Rødøy.
MR: 1976 ledig/

Merkeregisteret