Rødøy - fiskebåter med nr 134 - 140 (A)

Båtene

N 134 R

Må Spurven

Harald Einvik, 8194 Jektvik
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 135 R

Må Rusefisken

Jarl Olsen, 8198 Nordnesøy
MR: 1971
MR: 1973: Tatt ut av merkeregister for Rødøy fra 1973.
MR; 1976 ledig nr/1978 ledig/

,

N 136 R

Må Vilja

Heitmann Hansen, 8185 Vågaholmen
MR: 1971
MR: 1973: Tatt ut av merkeregister for Rødøy fra 1973.
MR: 1976 - ledig nr/ 1978 ledig/

.

N 137 R

Må Seien

Reidar Høyvåg, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N138 A

Mkr Bjørg

Ny eier er MartinKilhavn, 8192 Melfjordbotn.
MR fra 1978.
MR: 1978/

N 138 R

Mkr Bjørg

Alf Johansen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 139 R

Må Eva

Olaf Johansen, 8190 Sørfjorden
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 140 R

Må Småen 1

Rudolf Benjaminsen med flere, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

Merkeregisteret