Båtbygging i Rødøy

Innledning

Rødøy er kommunen med mange mindre båter - mulig så mange som to-tre tusen siden merkeregisteret kom i 1920. Et sted er de bygget, ikke mye lokalt i Rødøy - men trolig aller mest i Hemnes....

Etter hver som jeg registerer inn båten her - lister jeg opp hvor de kommer fra så langt det er kilder for det.

Se lenke nedenfor

Sider

Utenbygds - hvor

Båter bygd andre steder enn Rødøy - nesten alt...

Bø-Kvalvika

Andre i Rødøy