Rødøy - båter med nr 341 - 347 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 341 R

Må Rex

Eier: Jørgen Jakobsen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
MR: 1973: Ikke nevnt i registeret for året 1973.
MR: 1973 ledig nr/ 1976 ledig nr.

.

N 342 R

Må Falken

Eier: Simon Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
MR: 1973: Ikke nevnt i registeret for året 1973.
MR: 1973 ledig nr/ 1976 ledig nr/

.

N 343 R

Må Snar

Eier: Håkon Andreassen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Ikke nevnt i registeret for året 1973.
MR: 1973 ledig nr / 1976 ledig nr/

.

N 344 R

Ledig 1971

MR: 1971 Ledig/1973 ledig/1976 ledig/

.

N 345 R

Må Traust

Eier: Mathias Hansen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/
MR: 1973: Ikke nevnt i registeret for året 1973.
MR: 1973 ledig nr / 1976 ledig nr.

.

N 346 R

Må Skårungen

Eier: Thorvald Johansen, Gjesøy, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 347 R

Må Bjørn

Eier: Anton Hansen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret