Rødøy - båter med nr 454 - 460 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båt

N 454 R

Mg Liv Gerd

Eier: Magnor Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1976/
Ny båt med dette nr nevnt første gang 1976.
MR: 1971 ledig/1973 ledig/

.

N 455 R

Må Sølvfisk

Eier: Jakob J. Aarnes, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 456 R

Må Svanen

Eier: Kaurin Øvrevoll, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 457 R

Må Spurven

Eier: Osvald Eide, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

.

M 458 R

Må Laila

Eier: Johannes 'Bjerga, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/

.

M 459 R

Ms Brått

Eier: Edvard Iversen, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.

,

N 460 R

Må Rask

Eier: Eluf Andersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

Merkeregisteret