Rødøy - fiskebåter med nr 65 - 71 (A)

N 65 R - KAI ARNE

Omtale senee- båteier Harald Hansen

N 65 R Laksen

10/å "Laksen", kf.

Byggeår: 1908.  

Størrelse: 25,5 - 6,3 - 1,8. 

Motor: Uten motor. 

Eier/eiere: Peter Benjaminsen, Rangsund, Selsøyvik. 

MR: 1922 (1.),

 N. 65. R. LAKSEN. Størrelse: 25' 6" lang 6' 4" bred 1' 10" dybde. LAKSEN var en åpen Nordlandsbåt med 5 par årer. Den ble bygget i 1908 i Rana. Eier: Peter Benjaminsen, Selsøvik. Båten ble i 1923 solgt til Leon Svenning. Året etter solgte han den videre til Gamvik. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 66 R Gyda

Ms "Gyda", kf.

Byggeår: 1913.  

Størrelse: 37,0, 13,0 - 5,0. 

Motor: Rap, 12 hk. 

Eier/eiere: Partrederiet Gabriel Mathisen, Kjætvik, Tjongsfjorden. 

MR: 1922 (1.),

N. 66. R. GYDA. Størrelse: 37' lang 13' bred 5' dybde. M/S GYDA ble bygget i 1913 på Hemnesberget. Motor: 12 hk. Rap Petroleumsmotor (1913). Eiere: Gabriel Matisen, Kjætvik og Lyder Larsen, Pladsen. Lyder Larsen ble eneeier av båten i 1923. M/S GYDA ble reparert i 1939, men forliste i 1947. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 67 R Ringen

Ms "Ringen", kf.

Byggeår: 1912. 

Størrelse: 29,0 - 11,0 - 5,0. 

Motor: Gidion, 5 hk. 

Båter: 1.

Eier/eiere: Partrederiet Jørgen Ringen, Rødøy. 

MR: 1922 (1.),

 N. 67. R. RENGEN. Størrelse: 29' lang 11' bred 5' dybde. M/S RENGEN ble bygd i Rana i 1912. Motor: 5 hk. Gideon Petroleums motor. (1912) Eiere: Jørgen Antonsen, Rengen og M. Lossius, Rødøy. Farkosten ble i 1924 overført til Vardø merkedistrikt i og med at den ble solgt dit. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 68 R Lotte

Må "Lotte", fjf. trp.

Byggeår: 1914.  

Størrelse: 31,0 - 11,0 - 4,0. 

Motor: Bolinder, 8 hk.

Båter: 2. 

Eier/eiere: M. Lossius, Rødøy. 

MR: 1922 (1.),

N. 68. R. LOTTE. Størrelse: 31' lang 11' bred 4' dybde. LOTTE var en åpen gavelbygget båt som ble benyttet til fjordfiske og transport av fersk sild. Den ble bygget i Hardanger i 1914. Motor: Bolinder 8 hk. Petroleumsmotor (1916). Eier: M. Lossius, Rødøy. LOTTE ble i 1926 solgt til Edvin O. Wiik, Sandnessjøen. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 69 R - Må PELLE

Mykenbåt med omtale på SAGANETT.  Lenkes dit senere.

N 69 R Halvfemteroring

8/å. Uten navn. kf.

Byggeår: 1912. 

Størrelse: 29,5 - 7,0 - 2,5. 

Motor: Uten motor. 

Båter:0 

Eier/eiere: Johan E. Sperstad, Jekvik. 

MR:1922,

N. 69. R. HALFEMTERORING. Størrelse: 29' 6" lang 7' bred 2' 6" dybde. Båten var en åpen Nordlandsbåt (4 par årer) som var bygget i Rana i 1912. Eier: Johan Eliassen, Sperstad. Båten ble utslettet av merkeregistret i 1927, ettersom den var meldt kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 70 R - TOM ANDERS

BÅT eid av Bjørnnar Risvik, 8199 Myken.

N 70 R - Mkr MYKENFISK

Mykenbåt - omtales senere.

N 70 R Fram

© Falcharkivet.

Mk "Fram", fjf, trp., kf.

Byggeår: 1910. 

Størrelse: 39,0 - 13,0 - 6,8. 

Motor: Levahn, 10 hk. 

Båter: 3 

Eier/eiere: Johan Falch, Tjong, Tjongsfjorden. 

MR:1922,

Merknader: Riktig som Kolbjørn skriver nederst - opphør i merkeregisteret 1937.  Men som han skriver - "forlengst kondemneret".  Dvs. kondemnert lenge før 1937.

Denne LEVAHN motor er bevart og er ved "motormuseet" på Nordvernes.  Den tilhører Falch gamle handelssted.  Den ble restaurert der av Kyrre og Kjell Arne Jakobsen.  Johan Martin Mathisen var på et senere tidspunkt - med det orginale "smøreapparatet" i messing og alt av reviseringsutstyr.  Det ble funnet ved Falch gamle handelssted på et senere tidspunkt en levering av motoren dit.  Den kom fra Jann Odin Falch og befant seg i Innergården - i et eget lite hus og hadde vært brukt der til annet formål enn som båtmotor.

N. 70. R. FRAM. Størrelse: 39' lang 13' bred 6' 9" dybde. M/K FRAM ble bygget i Mosjøen i 1910. Motor: 10 hk. Levhan Petroleumsmotor (1910). Eier: Johan Falk Tjong. Båten ble s trøket av merkeregistret i 1937 da eieren meldte at den var opphugget. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 71 R Perfekt

Må "Perfekt", kf.

Byggeår: 1907. 

Størrelse: 27,0 - 9,0 - 5,0. 

Motor: C. Perfection, 8 hk. 

Båter: 0

Eier/eiere: Partrederiet Karl Arntsen, Valvær. 

MR:1922,

N. 71. R. PERFEKT. Størrelse: 27' lang 9' bred 5' dybde. PERFEKT var en åpen spisstevnet båt som var bygget i Hardanger i 1907. Motor: Perfekt 8 hk. Bensin og petroleumsmotor (1913). Eiere: Karl Arntsen, Valvær, Alfred Arntsen, Valvær og Olaf Arntsen, Myken. I 1938 ble det innsatt en ny 8 hk. Perfekt. PERFEKT ble i 1955 solgt til Torbjørn Hansen, Bjærangsfjorden. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

SAGANETT, Myken.

Merkeregisteret