Rødøy - fiskebåter med nr 113 - 119 (B)

Båtene

N 113 R

Må Tenna

Eier: Torolf Våtvik, 8194 Jektvik.
Ny båt med navn Tenna fra 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971/1973

.

N 114 R

Trygg

Se foto side A

N 114 R

Må Trumann

Eier: Obert Olsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971 ledig.
MR: 1973: Ny båt med dette nr fra 1973.
MR: 1973/1976/

,

N 115 R

Må Duen

Sigurd Pedersen med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Denne båten er ikke i registeret i Rødøy i 1976.
MR: 1976 ledig/1978 ledig/

.

N 116 R

Må Teisten

Aksel Fagerheim, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 117 R

Mkr Sjarm

Eier: Erling Fredriksen. 8189 Kamsøy.
Ny båt fra 1976 registeret.
MR: 1976,

N 117 R

Mkr Brått

Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy.
MR: 1971.
MR: 1973: Dette nr er tatt ut av registeret for Rødøy fra 1973.
MR; 1976 - ny båt med dette nr.

.

N 118 R

Ledig nr 1971

MR: 1971/1973/1976/1978

.

N 119 R

Mkr Vesla

Asbjørn Olsen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971.
MR: 1973: Dette nr er tatt ut av merkeregisteret fra og med 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978/

Merkeregisteret