Rødøy - båter med nr 222 - 228 B

Til A-siden

Til neste side

Båtene - 222 - 228

N 222 R

Må Fisker-Gutt

Eier: Obert Olsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 223 R

Må Pluto

Eier: Reidar Høyvåg, 8180 Rødøy.
Nr tatt i bruk igjen fra 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 ledig/ 1973 ledig/

.

N 224 R

Må Martin

Eier: Hjalmar Olsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Båter er tatt ut av registeret for Rødøy.
MR: 1976 ikke i bruk

.

N 225 R

Må Snøfte

Eier: A. Gjersvik, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy.
MR: 1976: Ikke i bruk.

-

N 226 R

Mkr Roger

Eier: Alf Johansen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 227 R

Må Tommeliten

Eier: Alsing Svartis, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 228 R

Må Lano

Eier: Karl Myrvang, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
MR: 1973; Båten er tatt ut av registeret i Rødøy.
MR: 1976 nr er ledig

Merkeregisteret