Rødøy - fiskerbåter med nr 36 - 42 A

 

Mal

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

N 36 R Ganger Rolf

Ms "Ganger Rolf", kf, hf., trp.

Byggeår: 1912?

Størrelse: 42,4 - 14,2 - 5,9. 

Motor: Dan, 14 hk. 

Båter: 1

Eier/eiere: Anton Høivaag. 

MR: 1921,1922.

Merkeregisteret 1923:

Forlist. Merknad 5: Totalt forlist 29.12.1921.

N. 36. R. GANGER ROLF. Størrelse: 42' 5" lang (engelske) 14' 2" bred 5' 11" dybde. Båten var bygget i Romsdalen i 1912. Motor: Dan 14 hk. Petroleums motor (1912). Eier: Anton Høyvåg, Rødøy. GANGER ROLF som var en dekket skøyte er strøket fra merkeregistret i 1922 med den begrunnelse at båten var forlist. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 37 R Olav

Mk "Olav", kf., hf., trp.

Byggeår: 1910. 

Størrelse: 37,0 - 12,0 - 6,3. 

Motor: Rap, 12 hk. 

Båter: 2.

Eier/eiere: Partrederiet Elias Benjaminsen, Nordnesøy. 

MR: 1921, 1922,

N. 37. R. OLAV. Størrelse: 37' lang 12' bred 6' 4" dybde. M/K OLAV var bygget på Hemnesberget i 1910. Motor: Rap 12 hk. Petroleumsmotor (1918). Eiere: Elias Benjaminsen og sønner, Nordnesøy. Båten ble i 1924 overtatt av: Paul Eliassen, Håkon Eliassen, Aksel Eliassen og Gustav Eliassen, alle Nordnesøy. M/K OLAV ble strøket av merkeregistret i 1933.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 38 R - Mkr RINGBØEN

Hilmar Wenberg, Myken sin båt.  Omtale senere.

N 38 R Else

© Fotoarkiv for Rødøy. Forside av Rødøykalenderen (utsnitt).

Ms "Else" - kf.

Byggeår: 1913.

Størrelse: 37,0 - 12,0 - 6,3.

Motor: Rap, 18 hk. 

Båter: 0.

Eier/eiere: Johan (Kristian) Mathisen, Myken. 

MR: 1921, 1922,

__________________________

TEKST:

   Ms "Else", N-38-R var ei klavert spisskøyte bygd i 1913 for seil, på Hemnesberget i Rana.
   Lengde var 37,4 fot (norske), bredde 13,2 fot og dybde 5,5 fot. Motor ble installert i 1915: En 18 HK Rap.
   Før båten kom til Myken, rak den på land i Storvika i Gildeskål og sank der. Båten ble berget og solgt til eieren av fiskebruket på Myken, Johan Kristian Mathiesen. (AA).

Han kalte båten for "Else", trolig etter sin datter Else, som ble født i 1910.

Båten er nevnt MR 1971, men ikke ved neste utgave 1973.

TILLEGG: 

Ms "ELSE" - beskrevet av Bjørn Skauge i SAGANETT.

N. 38. R. ELSE. Størrelse: 37' 4" lang 13' 2" bred 5' 5" dybde. M/S ELSE var bygd på Hemnesberget 1913. Motor: Rap 18 hk. Petroleums motor (1915). Eier Johan Mathisen, Myken. Båten ble utslettet av registret i 1933 p.g.a. salg. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 38 R

Mer om "Else"

Byggeår: 1913
Størrelse: 37,4 - 13,2 - 5,5 Bruttotonn: 13. Netto: 3.
Motor: Rapp 24 fra 1933.
Båter:
Eier/eiere: Bjarne Arntsen, Myken.
MR:1971.

Diverse kilder ellers (se også N 17 R PIA).

Årbok for Rødøy ”Rødøy” nr 2 (1985).
Artikkel ”Motorbåten kommer” av Kolbjørn Lorentzen.

N. 38. R. ELSE. Størrelse: 37' 4" lang 13' 2" bred 5' 5" dybde. M/S ELSE var bygd på Hemnesberget 1913. Motor: Rap 18 hk. Petroleums motor (1915). Eier Johan Mathisen, Myken. Båten ble utslettet av registret i 1933 p. g. a. salg.

Se også omtale av båten ”Pia” som også var finansiert og delvis eid av handelsmann
Johan Kristian Mathisen, Myken.
Uten kilder?
Mathisen og Arntsen antas å ha vært eiere fra skøyta var ny?
Kan det være en seilskøyte bygd i 1913, som ble motorisert i 1915?
Oppkaldt etter Mathisen da 3 år gamle datter Else?

1921
Under Johan Mathisen & Co sin administrasjon:
Handelsmann Mathisen skrev 8.mars 1821 under på en ”Interessentskapskontrakt”, sammen med Petter Moe og Jakob Jakobsen, hvor ansvarlig firma Johan Mathisen & Co ble stifta.
Hans stilte det meste av sine verdier på Myken til selskapets disposisjon, de andre sin egen arbeidskraft.

1923:
Det er inntektsført båtslott for Else med kr 2369,20.

1924
Handelsmann Johan Kristian Mathisen dør den 20.12.1923.
Det skjer en registreringsforretning på Utheim den 11.april 1924.

Under aktiva er nevnt en ½ del av M/S Else med kr 2500 i anslått verdi. Båten ble slik på det tidspunkt verdsatt til kr 5000. Olav Arntsen skylder boet flere større beløp. Ved siden
av brødrene Benjaminsen sin skyld for Pia – er oppført Olav Arntsen med skyld kr 1127,90, som da vurderes å være gjenstående skyld på båten.

1927
Petter Moe og Jakob Jakobsen oppgir pr 1.juli 1927 bruksretten ifølge tidligere kontrakt, og er da ute av det som har med motorbåtene å gjøre.

1929
Båtene selges fra boet, av skifteretten, uten at det i boets papirer finnes papirer på det.
Formelt oppgjør av boet skjer 1.2.1930.

1930
Merkeregisteret har en Rapp på 18 som nevnt av Kolbjørn. Ingen fangst båt.
Johan Mathisen står alene (fortsatt) som formell eier her.

1936, 1938, 1940
Merkeregisteret har en Rapp på 24 hk. 1 fangst båt. Olav Arntsen m/flere Myken. (Olav Kristian Gaarde Arntsen 1888-1958). Det ser ut at de nye eierne har satt i en ny og større Rapp motor. Sannsynlig sønnen Bjarne Johan Arntsen (1911-1992).

1950/60 tallet: Undertegnede mintes båten på 1950 tallet.
Den skal ha drevet i land og blitt ødelagt etter det, fortelles det?
Det må andre svare på.

N 39 R Gjerøyvågen

© FFR (RLA384).

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

Tillegg (Foto).

Foto fra Rødøykalenderen 2004.  Det som står skrevet: "M/B Gjerøyvågen.  Etter at motoren avløste eilet som framdriftskraft i båten fikk en del nordlandsbåter forlenget sitt liv med en viss tilpasning for motor.  Senere ble det bygd nordlandsbåter beregnet for motor.  Gjerøyvågen er en typisk representant for den siste kategorien.  Fiskeriregisterert som N.39.R. måler "Gjerøyvågen" 26 fot, og med sine 10 hk (Rapp) var det nok ingen ting å si på framdriften. Båten var bygd i 1936, og eier var Alf Jensen, Gjerøy.   Bildet er fotografert ca 1940."

N 39 R Tryg

10/å "Tryg", kf.

Byggeår: 1906.

Størrelse: 33,0 - 7,3 - 2,7.

Motor: Ingen motor. 

Eier/eiere: Ivar Sjåvik, Jægtvik. 

MR: 1921, 1922, 

N. 39. R. TRYG. Størrelse: 33' lang 7' 4" bred 2' 8" dybde. TRYG var en åpen Nordlandsbåt (5 par årer). Den var bygd på Hemnes i 1906. Eier: Ivar Kristiansen Sjåvik. Båten ble solgt til Rich. Røsok, Rødøy. Han solgte den videre i 1924 til Gamvik.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 40 R Vega

VEGA - N 40 R.

Ms "Vega", kf. hf. trp.

Byggeår: 1908.  

Størrelse: 39,0 -13,5 - 5,5. 

Motor: Alpha, 10 hk. 

Eier/eiere: Partrederiet Ole Didriksen, Rødøy. 

MR: 1922.

MR: 1923: Utgår. Merknad 6: Kondemnert ifølge rapport av 2.10.1922.

N. 40. R. VEGA. Størrelse: 39' lang 13' 6" bred 5' 6" dybde. M/S VEGA var bygget i Hardanger 1908. Motor: Alpha Petroleums motor (1908). Eiere: Ole Didriksen, Rødøy, Sigurd Olsen, Nordfjord og Jørgen Karoliussen, Nesøy. Båten ble brukt til skreifiske, bankfiske og til transport av sild og fisk. M/S VEGA ble kondemnert i 1922. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 40 R ?

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

R 40 R Jo

© RLA.

SAGANETT, Myken, omtale også der:

Byggeår: 1948

Størrelse: 17,0 - 5,5 - 3,9

Motor: FM 4 HK 1948

Båter: 

Eier/eiere: Johan Martin Mathisen, 8186 Tjongsfjord. 

(fra start 1948 og frem til idag 2017 - og flere år).

MR:1941

Tillegg:

 

Båten ble helt fra den var ny, brukt til sommerfiske for Myken av Magnus Johan Mathisen. Den ble tatt ut av bruk og satt i naust, da Magnus neste båt ble anskaffa i 1959. Det ble senere bygget et lite hus foran på den av Henry Bjerga. Det ble siden tatt bort da den ble benytta 2 år til fiske med laksenot ved Otervær av Magnus Johan og sønnen Magnus Sigurd. Også brukt til båt for å komme ut over til Otervær fra fastlandet i 2 år tid. Den ble 1974 satt i naust igjen, først i Otervær, senere på Tjong Nedre. Den står der i dag (2010). Den orginale FM motor står fortsatt i den.


Foto til høyre her:

Fra naustet i "Molvika", Tjong Nedre. Båten settes ut til bruk som beskrevet ovenfor. Fra venstre: Magnus jnr, Johan, Magnus sn.

Den lille spesiell båten tett ovenfor er bygd av Johan M. Mathisen sist på 1960 tallet. Tre, helhårde huntonittplater og linolje ble brukt. Den ble mye benytta i godt vær.

N 41 R Vårdag

Bilde fra boka: Fiskebåta i Træna 1920-2008.

En båt som ble kjøpt fra Træna av Lyder Bjerga, Tjongsfjorden, der ble den registrert som Ms Vårdag N 41 R.

Båten hette tidligere N 3 TN - Ms Julianna.  I Boka: Fiskebåta i Træna 1920-2008 av Olaf Kjell Sørhaug er båten beskrevet slik: "Julianna var opprinnelig en rorroring som ble døpt Julianna Hansen etter etter mannen hennes Nils Hansen, Holmen.  Det var Olsen-brødrene Kåre, Ottar og Rolf Husøy, som kjøpte båten.  I 1930 bygde de den opp til en åpen klipperbarug på 25 fot. I begynnelsen hadde de i den en 5 hk Sabb motor.  Men i 1940 ble båten igjen ombygd.  Nå ble det lagt inn dekk, og satt inn en større motor, en 7 hk Volda.  Etter den siste ombygningen ble Julianna registert som motorskjøyte.  Båten var slette av registeret i 1966 etter at den ble solgt til Lyder Bjerga....".

N 41 R Grisen

Må "Grisen", kf.

Byggeår: ?

Størrelse: 23,0 - 7,0 - 4,0 

Motor: Favoritt, 4 hk.   

Eier(e): Partrederiet Alfred Jensen, Våga, Tjongsfjorden.

MR: 1922 (1.gang).

MR: 1923: Overgang fra partrederi til eneeier - Alfred Jensen, Våga, Tjongsfjordenj.   Arnulf Hansen er start opp med handel i Våga og går ut av eierskapet.

N. 41. R. GRISEN. Størrelse: 23' lang 7' bred 4' dybde. GRISEN var en åpen hekkbygget båt som var bygget i Lovunden. Eiere: Alfred Jensen, Våga og Arnulf Hansen, Våga. Alfred Jensen Våga ble senere eneeier. Han solgte båten til Lars Losvik Gjerøhavn i 1924. Senere i 1925 ble det nye eiere igjen - Johannes og Ole Svendsen, Kila. Båten ble strøket av merkeregistret i 1934. Motor: 4 hk. Favorit Petroleurns motor (1915).   Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 42 R Western

Byggeår: 1957

Størrelse: 64,6 - 18,6 - 8,6

Motor: Brunvold 220 Hk fra 1957

Båter: 

Eier/eiere: Emil Eliassen jnr, 8198 Myken

MR: 1971

N 42 R Rap

Må "Rap", kf.

Byggeår: 1920. 

Størrelse: 24,0 - 6,0 - 2,3. 

Motor: Rap, 4 hk. 

Eier/eiere: Martin Seines, Åmøyhavn. 

MR: 1921,1922,

N. 42. R. RAP. Størrelse: 24' lang 6' bred 2' 3" dybde. RAP var en spisstevnet åpen båt, bygget i Rana i 1920. Motor: 4 hk. Rap petroleums motor (1919). Eier: Martin Seines, Seines. Farkosten ble slettet av merkeregistret i 1934 med den begrunnelse at den var ubrukelig til fiskebåt. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.