Rødøy - båter med nr 183 - 188 (B)

Båtene

183 R

Ms Havblikk

Ny eier Jakob Aspvik, 8196 Selsøyvik
Fra 1976.
MR: 1976/1978/

N 183 R

Ms Havblikk

O. Aspvik, 8193 Hanvikhaugen. Fra 1976: Jakob Aspvik
MR: 1971/1973/

.

N 184 R

Må Seien

Torvald Verang. 8194 Jektvik
Ny båt fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig / 1973 ledig /

.

N 185 R

Må Inger

Ivar Værnes, 8188 Nordværnes.
MR: 1971/1973/1976/1978/

,

N 186 R

Mkr Mogutt

Jens Moen, 8896 Sundøy i Helgeland.
MR/1971/1973/1976/1978/

.

N 187 R

Må Blinken - omtales på A-siden

MR: 1971:
MR: 1973:
Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 188 R

Mkr Inger-Johanne

Eier: Geir Pettersen, 8194 Jektvik.
Ny båt fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 L, 1973 ledig.

Merkeregisteret