Rødøy - fiskebåter med nr 127 - 133 (B)

Båtene

N 127 R

Må Lykken

Rolf Rydning, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 128 R

Må Archimedes

Arnold Hagen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/978/

.

N 129 R

Må Nils

Ole Losvik, 8195 Gjerøy
MR: 1971,
MR: 1973: Dette nr er tatt ut av registeret for Rødøy fra 1973.
MR 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 130 R

Må Sonny

Kåre Johansen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

-

N 131 R

Må Jann Perry

J. (Jarle) Strømdal med flere. 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 132 R

Må Teisten

Sigurd Danielsen med flere. (Svinvær). 8183 Åmøyhavn.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 133 R

Må Fri

Eier: Alf Johansen, 8190 Sørfjorden
Første gang denne båt: 1976
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig/ 1973 ledig/

Merkeregisteret