Rødøy - båter med nr 283 - 288 (B)

Båtene

N 283 R

Må Letten

Eier Sverre Seljevoll, 8190 Sørfjorden.
MR 1973: Ny båt på dette nr fra og med denne kilden.l
MR: 1973/1976/
MR: 1971 ledig nr.

.

N 284 R

Må Basken

Eier: Leif Storhaug med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973/ Nr er ledig fra og med året 1973.
MR: 1976 ledig nr/

N 284 R

RISØYFJORD - omtale med foto på A-siden

.

N 285 R

Må Kvikk

Eier: Ole Olsen, Vågaholmen
MR: 1971/
MR: 1973: Nr er ledig fra og med året 1973.
MR: 1976 ledig nr.

.

N 286 R

Ledig 1971 og 1973

MR: 1971 ledig/ 1973 ledig/1976/ledig

,

N 287 R

Må Luffaren

Normann Sandberg, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/

,

N 288 R

Må Prøven

Eier: A. Grimsland, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret