Rødøy - båter med nr 395 - 399 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 395 R

Må Snøgg

Eier: Alf Breivik, 8196 Selsøyvik.
MR: 1976
MR:1971 ledig/1973 ledig/

,

N 396 R

Må Ternen

Eier: Johan Gjersvik, 8197 Storselsøy.
MR:1971/1973/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig/

.

N 397 R

Må Monica

Eier: Johan Kilhavn, 8192 Melfjordbotn.
MR:1971/1973/1976/

.

N 398 R

Må Ekko

Eier: Charles Johannessen, 8180 Rødøy.
MR:1971/1973/1976/

.

N 399 R

Må Varegg

Eier: Ragnar Gundersen, 8180 Rødøy.
MR:1971/1973/1976

Merkeregisteret