Rødøy - båter med nr 237 - 242 (B)

Båter 237 - 242

N 237 R

Må Nøkken

Eier: Asbjørn Bernhof, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Er tatt ut av registeret i 1973, nr ledig.
MR: 1976 ledig nr

.

N 238 R

Må Svanungen

Eier: Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 239 R

Må Kvikk - omtale med foto på A-siden

MR: 1971/
MR: 1973: Nr 239 er ledig fra og med 1973 registeret.
MR: 1976 ledig nr

.

N 240 R

Må John

Eier: Per Urskog, 8188 Nordvernes.
Nytt nr tatt i bruk mellom 1973 og 1976.
MR: 1976/

-

N 240 R

Må Prøven

Eier: Johan Johansen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973: N 240 R er ledig nr fra og med 1973.

.

N 241 R

Må Delfin

Eier: Gustav Sjåvik, 8194 Jektvik.
Nr tatt i bruk mellom 1973 og 1976,
MR: 1971 Ledig/1973 Ledig.

.

N 242 R

MKr Stormsvalen

Eier: Roald Ingebrigtsen, 8180 Rødøy.
Tatt i bruk på nytt mellom 1973 og 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 ledig /1973 ledig/

Merkeregisteret