Rødøy - båter med nr 250 - 255 (A)

N 254 R - Må SKREIEN

Eier er Einar Risvik, 8199 Myken.

MR: 1971.

MR: 1973: Nr 254 er ikke i bruk i Rødøy fra året 1973.