Merkeregisteret for Rødøy året 1971

Hovedsiden

Tilsynsmann for merkeregisteret i Rødøy dette år: Torris Hilstad,

© RLA (Johan Martin Mathisen).

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 001 - 026

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 027 - 059

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 060 - 102

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 103 - 140

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 141 - 180

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 181 - 215

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 216 - 258

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 260 - 295

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 249 - 340

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 341 - 375

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 375 - 412

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 413 - 451

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 451 - 485

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Båt nr 496-510

© RLA (Johan Martin Mathisen).