Rødøy - båter med nr 400 - 407 (B)

Båtene

N 400 R

Må Spurven

Eier: Ditmar Konradsen, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 401 R

Mk Snøgg

Eier: Ragnar Jensen, 8188 Nordvernes.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 402 R

Må Laksen

Eier: Raymond Dahl, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 403 R

Mkr Ny Trio - omtale på A-siden - Myken båt

MR: 1971/1973/1976/

.

N 404 R

Ledig side 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig/

.

N 405 R

Må Kjapp

Eier: Johannes Hansen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 406 R

Må Sputnik 1

Eier: Leif Abelsen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 407 R

Må Gudrun

Eier: Edmond Jentoft, 8198 Nordnesøy.
Ny båt som er registrert med dette nr mellom 1973 og 1976.
MR: 1976
MR: 1971 ledig/1973 Ledig

Merkeregisteret